Wednesday, February 20, 2013

Wanna support? This is for you!


Sie olet lukenu Melaniasta ja hänen lapsisthaan. Sie tiät miten paikallinen seurakunta halvaa auttaa heitä.

Ny mie kerron kuinka sie voit auttaa:

Lähetä sähköpostia foodproject.finland@gmail.com
TAI
Kommentoi tästä jättämällä sähköpostiosotheesti niin saat tilitiedot !

Kaikki avustus mennee vain ja ainoasthaan Food Projectin rakennustyömaahan; materiaalikuluihin ja viiteen palkattuun kirvesmieheen.

Mie pyyän, elä ajattele mithään summaa liian pienenä. Kerro tästä rohkeasti perheellesti, ystävilesti ja tutuilesti. Rakenama tämä yhessä.

-------------------------------------------

You've read about Melania and her children. You know about how the local church wants to help them.

Now I tell you how you can help:

Comment and write your email
OR
email me foodproject.finland@gmail.com and I give you the account number !

Any donations received will only be used for the Food Project's construction; its material costs and the five hired construction workers.

I humbly ask you, do not think any donation is too small. Tell about this bravely to your family, friends and other people you know. Let's build this together.


Manuel ja mie kiitämä! / Manuel and I thank you!

Bless!

- Juho

No comments:

Post a Comment

Tell, ask, say!